Den digitala transformationen ökar behovet av säkerhetslösningar

Vi är idag ständigt uppkopplade och den digitala transformationen fortsätter oförtrutet på hela tiden i både Sverige och övriga världen. Och i takt med transformationen så ökar också behovet av säkrare hantering av den digitala informationen. Säkerhetslösningar som gör möten och informationshantering tryggare är eftertraktat. Här finns företaget link22 som ett stark partner i detta … Läs mer