Smart energi

Smart energi kommer att vara en central del i framtidens industri, transport och övriga samhälle. Det sätt som länder producerar, distribuerar och lagrar energi ligger i fokus vid den transformering till förnybar energi där satta klimatmål ska uppnås och användandet av fossila bränslen successivt fasas ut. Sverige är en viktig aktör i det globala samarbetet … Läs mer