Den digitala transformationen ökar behovet av säkerhetslösningar

Vi är idag ständigt uppkopplade och den digitala transformationen fortsätter oförtrutet på hela tiden i både Sverige och övriga världen. Och i takt med transformationen så ökar också behovet av säkrare hantering av den digitala informationen. Säkerhetslösningar som gör möten och informationshantering tryggare är eftertraktat. Här finns företaget link22 som ett stark partner i detta utsatta digitala landskap.

Vilka har då behov av link22’s säkerhetslösningar och cybersäkerhet? Egentligen är svaret alla företag och organisationer som hanterar känslig information. Men framförallt är behovet stort inom IT, teknik, sjukvård och industri-området, och kanske allra störst hos myndigheter. Som väletablerad leverantör av IT-säkerhetslösningar för svenska myndigheter är utvecklingen av fungerande lösningar inom IT-säkerhetsområdet en pågående process. Här gäller det att balansera krav på bland annat funktionalitet, användbarhet, IT-säkerhet och uppfyllnad av regelverk. För det djupa säkerhetstänket måste samtidigt gå hand i hand med användarvänligheten hos produkterna. Alla som använder dem i verksamheten ska veta hur man använder dem på bästa sätt.