Smart energi

Smart energi kommer att vara en central del i framtidens industri, transport och övriga samhälle. Det sätt som länder producerar, distribuerar och lagrar energi ligger i fokus vid den transformering till förnybar energi där satta klimatmål ska uppnås och användandet av fossila bränslen successivt fasas ut.

Sverige är en viktig aktör i det globala samarbetet och står för kunskap, investeringar och innovationer i alla delar av begreppet smart energi. Där innefattas exempelvis batteriproduktion, solenergi, vindkraft, vätgasteknik, fjärrvärme och modernisering av nät. Detta drivs helt och hållet av fossilfri el.

För att klara de framtida kraven och behoven kring smart energi och smart el krävs en hel del anpassningar av befintligt elnät. En aktör som är verksam inom området, och ligger i framkant i sin produktion, är KL Industri.

Företaget är Nordens ledande leverantör av nätstationer och erbjuder givetvis intelligenta nätstationer för smarta elnät. Dessa nätstationer är väl anpassade till framtidens behov.